​Wat is een arbeidsmiddel?

 In Blog

De basis wetgeving voor veilige werkomstandigheden is de Arbeidsomstandighedenwet.

Hiermee is de hierin beschreven definitie dan ook hoofdzakelijk bepalend:

Arbeidsomstandighedenwet

Hoofdstuk 1. 

Definities en toepassingsgebied

3. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

h. arbeidsmiddelen: alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, installaties, apparaten en gereedschappen;

Machines gebouwd voor 1995 hebben geen CE markering (Conformité Européenne) die de basis vormt voor een veilig product. Met behulp van de richtlijn arbeidsmiddelen, een Europese richtlijn, kan een werkgever alsnog een analyse maken om zijn machine CE waardig te maken. 

Daarnaast kan de norm NEN-EN-ISO 141218 worden gebruikt voor de risico analyse van deze oudere machines.

2009/104/EG Richtlijn Arbeidsmiddelen

Artikel 2, 

Definities 

In deze richtlijn wordt verstaan onder: 

a) „arbeidsmiddelen”:

alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, gereedschappen en installaties;

Het begrip “alle” in de bovenstaande definities maakt dat er meer bedoeld wordt dan door veel bedrijven verwacht wordt. Enkele voorbeelden van arbeidsmiddelen zijn:

▫ Heftruck ▫ Balpen

▫ Computer ▫ Televisie

▫ Stofzuiger ▫ Boormachine

▫ Draaibank ▫ Audio mixer

▫ Ladder ▫ Glazenwas bak

▫ Frituurpan ▫ Röntgen scanner (medisch)

Een heftruck en een boormachine zijn gebruikelijke producten die gekeurd moeten worden. De computer op kantoor daarentegen wordt veelal vergeten. Door stofophopingen is dit een goede bron voor brand. Vergeet ook niet de Koelkast in de kantine die nooit van zijn plek komt en het keramische kacheltje onder het bureau.

De keuringsplicht richt zich niet alleen op de industrie maar geldt onder andere ook in ziekenhuizen, bejaarden tehuizen, hotels en theaters.

Of een balpen of computer dan ook daadwerkelijk gekeurd dient te worden zal uit een risico analyse blijken.

Conclusie

“Een arbeidsmiddel is volgens de bovenstaande beschrijvingen alles waarmee wordt gewerkt op de arbeidsplaats.“

In de bovenstaande definities komen we de term persoonlijke beschermingsmiddelen niet tegen. Daarom valt deze productgroep dan ook niet onder de term arbeidsmiddel.