Heeft u overal kennis van?

Certus heeft in de loop der jaren haar theoretische en praktische kennis op het gebied van kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu weten te combineren met de kennis van wetten, besluiten en zorgplicht.

Hierdoor kunnen onze adviseurs u op dit gebied adviseren en een bijdrage leveren aan een efficiënt verloop tijdens het ontwerp, de realisatie en het beheer. Binnen de levenscyclusbenadering van gebouwen, ondersteunen wij u continu bij het terugdringen van de risico’s. Pas als de risico’s bekend zijn, is er de mogelijkheid tot verbetering. Met behulp van ons eigen instrument voeren wij naast de RI&E een gedegen risico-inventarisatie uit. Er wordt rekening gehouden met de werkelijke gevaren voor de veiligheid in uw organisatie. De risico-inventarisatie wordt altijd gezamenlijk met u geëvalueerd waarbij we tot een advies in de vorm van een “plan van aanpak” komen.

Risico-inventarisatie en Integrale inspecties op het gebied van veilig, gezond en verantwoord werken, verblijven, bezoeken en vluchten.
Het specifieke van onze methodiek is de integrale visie op het vastgoed en het gebruik er van. die aan de hand van deze inspectiemethode wordt gegenereerd. Hierin komen aspecten zoals veiligheid, technische staat, energieverbruik in het gebruik en wet- en regelgeving aan de orde. Onze veiligheidsadviseur is in staat om aan de hand van de voorgeschreven methode een adviesrapport op te stellen voor de geïnspecteerde gebouwen.

Via Certus is u van dienst o.a. bij:

Het resultaat is een helder overzicht, hoe en welke zaken geregeld zijn. Voor meer diensten en hoe we dat doen, neem hiervoor contact met ons op.