Heeft U Alles Onder Controle?
Vraag Nu Een Quick-Scan Aan

Vraag Aan

Hoe zeker bent u van uw zaak? Alles goed geregeld?

Wij leggen de focus op zekerheid, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken om de gezondheid en veiligheid van uw mensen in de bebouwde omgeving. Wij nemen u die zorg uit handen, zodat u zich bezig kunt houden met dat waar u goed in bent.

De complexiteit van wet- en regelgeving en het voeren van besprekingen met toeleveranciers nemen een groot deel van uw tijd in beslag, terwijl u zich liever op uw reguliere zaken wilt kunnen concentreren.

Door de inzet van mens en techniek neemt Certus u zoveel mogelijk werk uit handen op het gebied van kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu, ook wel QHSE “Quality, Health, Safety and Environment” genoemd. Een Alles-in-1 aanpak: van een RI&E, de risicoanalyse, plan van aanpak , de uitvoer van maatregelen tot het bieden van nazorg en beheer met behulp van het zekerheidspakket. Wij bieden graag zo vroeg mogelijk die helpende hand. Want voorkomen is beter dan genezen.

Wat doen we

1.STRATEGISCH

Op strategisch niveau worden de principes van kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu voor uw organisatie vastgelegd.

Hierin staan bijvoorbeeld de geldende regelgeving, een integraal beleid voor de organisatie en het te gebruiken managementsysteem beschreven. Via Certus heeft u het beleid getoetst, geëvalueerd, doorgevoerd en geborgd. Weet u bijvoorbeeld dat het bewust of onbewust nalaten van verplichtingen kan leiden tot strafrechtelijke vervolging? Dit is de zogenaamde zorgplicht. “Heeft u er alles aan gedaan om een calamiteit te voorkomen?”

2.TACTISCH

Op tactisch niveau zijn de randvoorwaarden vastgelegd om de processen te kunnen controleren.

Daarmee heeft u de zekerheid dat de uitvoerenden voldoende zijn gekwalificeerd, dat hun prestaties regelmatig worden getoetst en dat hun kwalificatie wordt onderhouden en eventueel verbeterd. Wijzigingen worden op voorhand getoetst op kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu voordat ze worden doorgevoerd. Het is in feite een vertaling in concrete processen die de organisatie de mogelijkheid geven om controle uit te oefenen op de kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu en het leveren van informatie over de prestaties.

3.OPERATIONEEL

Op operationeel niveau is geregeld hoe de operatie in de dagelijkse praktijk wordt gemanaged.

Dit betekent dat voldoende en gekwalificeerd personeel aanwezig is, de juiste informatie en of logboeken beschikbaar zijn, apparatuur correct en werkend is, alle procedures bekend zijn, afspraken met de verantwoordelijke instanties gemaakt zijn en alle maatregelen zijn genomen om vervolgschade te kunnen beperken. Wij kunnen continu gemaakte afspraken binnen de organisatie controleren door middel van audits, inspecties en ons vastgoed dossier via onze Service desk. De praktijk volgens het nuchtere verstand, doelmatig, bruikbaar en werkelijk.

Geleblok3

Voorkomen van
(imago)schade,
schuld-
aansprakelijk-
heid.

Geleblok4-nieuw

Betere dekking
van uw verzekering bij
opgelopen
schade.

Geleblok2

Meer grip op uw
contracten, met
daardoor een
beter rendement.

Geleblok1

24 uur per dag
7 dagen per week
voor u
beschikbaar.