Brandveiligheid

Veel branden worden veroorzaakt door menselijk handelen. Hieronder staan een aantal zaken welke u minimaal geregeld dient te hebben, en waar de vastgoed eigenaar en gebruiker heldere afspraken over moet maken wie waar verantwoordelijk voor is.

Brandpreventie is een samenhang van maatregelen en daar hoort goed beheer en onderhoud, maar ook bewustzijn van ieder persoon in een gebouw bij. Het komt vaak voor dat men alleen kijkt naar maatregelen om schade te beperken en het realiseren van veilig vluchten.

Kunt u aantonen dat u voldoet aan de verplichte controles

 • Noodverlichting,
 • Blusmiddelen,
 • Brandwerende doorvoeren,
 • Brandmeldinstallatie,
 • Ontruimingsinstallatie,
 • Enz.

Heeft u (een)

 • Preventiemedewerker,
 • Beheerder brandmeldinstallatie,
 • Logboeken bijgehouden,
 • Calamiteitenplan,
 • Ontruimingsplan,
 • Gecertificeerde leverancier,
 • Tekeningen
 • Enz.

Brandpreventie Via Certus, het resultaat is een helder overzicht, hoe en welke zaken geregeld zijn. Hoe we dat doen, neem hiervoor contact met ons op.