Drinkwaterveiligheid

Voor de uitvoering van leidingwaterinstallaties geldt in Nederland de norm NEN 1006. Dit zij de algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties. Eisen waaraan een leidingwaterinstallatie, uit het oogpunt van de volks- gezondheid, veiligheid en doelmatigheid, moet voldoen. Eisen dus uit het oogpunt van drinkwaterveiligheid.

Afhankelijk van de risicoklasse zal uw installatie gecontroleerd worden. Tijdens deze inspecties wordt er niet alleen gekeken naar legionellapreventie maar ook naar drinkwaterveiligheid in het algemeen. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van terug stroming van mogelijk verontreinigd water naar het openbare net.

Legionella risicoanalyse en beheersplan

De Inspectie Leefomgeving en Transport voert aangekondigd en onaangekondigd inspecties uit om de mate van naleving van de regelgeving vast te stellen. Deze inspecties worden uitgevoerd bij eigenaren en gebruikers van collectieve drinkwatervoorzieningen, omdat zij verantwoordelijk zijn voor een goed legionellabeheer van de drinkwaterinstallatie.

In de drinkwaterwet en het drinkwaterbesluit wordt onderscheid gemaakt tussen zogenoemde prioritaire installaties en niet-prioritaire installaties (zorgplicht).

Via Certus uw gebouw voorzien van een risicoanalyse en beheersplan conform de BRL 6010. Er zijn verschillende manieren waarop wij u kunnen helpen en adviseren, afhankelijk van uw situatie. Hoe we dat doen, neem hiervoor contact met ons op.

Prioritaire instellingen
Prioritaire installaties zijn aanwezig bij onderstaande locaties. Daar is er een wettelijke verplichting voor het in het bezit zijn van een actuele risicoanalyse en een beheersplan conform de BRL6010. Tegelijkertijd is de gebouweigenaar verantwoordelijk dat de werkzaamheden of installatietechnische aanpassingen die voortkomen uit de risicoanalyse en het beheersplan ook echt in acht worden genomen.

Voor de volgende locaties geldt deze verplichting:

  • Ziekenhuizen;
  • Zorginstellingen;
  • Logiesgebouwen met meer als 5 slaapplaatsen;
  • Asielzoekerscentra;
  • Gebouwen met celfunctie;
  • Badinrichtingen (ook sauna’s met een bad);
  • Kampeerterreinen;
  • Jachthavens;
  • Truckstops, benzinestations en wegrestaurants.

Niet-prioritaire installaties
Niet-prioritaire installaties zijn aanwezig bij locaties met een collectieve installatie en die niet hierboven genoemd zijn. Denk hierbij aan sportlocaties, scholen en kantoren. Hiervoor geldt geen wettelijke plicht maar een zorgplicht. Dit ontslaat de eigenaar niet van zijn verantwoordelijkheid om veilig drinkwater ter beschikking te stellen. Bij een besmetting zal ook hier actie moeten worden ondernomen. Omdat preventie de beste methode is laten de meeste gebouweigenaren ook hier een risicoanalyse en beheersplan opstellen.

Keerklepcontrole
In een drinkwaterinstallatie zitten veel keerkleppen zoals bij aangesloten apparaten in een drinkwaterinstallatie. Maar denk ook eens de keerkleppen bij brandslanghaspels. Een keerklep zorgt dat vervuild water niet terugstroomt in de waterleiding. Voor ieder gebouw is het verplicht conform NEN1006 de keerkleppen jaarlijks te controleren. Via Certus kan deze terugkomende keerklepcontrole voor u uit laten voeren. Na de controle ontvang u een rapportage met advies waarmee u kunt aantonen dat u aan de verplichting hebt voldaan.

Legionella monstername volgens NEN 6265
Een monstername Legionella maakt onderdeel uit van een risicoanalyse. Door ieder half jaar monsters te laten nemen houdt voldoet u aan de norm gesteld in de wetgeving. Via Certus laat deze monstername en analyse uitvoeren conform de NEN 6265. Wij rapporteren digitaal en bij een normoverschrijding ontvang u tevens een advies hoe de besmetting aan te pakken.

Een frisse blik op water
Een collectieve leidingwaterinstallatie. Die heeft u al als er water gebruikt wordt door meer mensen dan een gezin. Denk hierbij aan ziekenhuizen of zorginstellingen, maar ook aan gevangenissen, scholen, campings of kantoren. In veel situaties zij gebouweigenaren verplicht om een risicoanalyse en een beheersplan te laten opstellen. Via Certus kan dit voor u organiseren.

Voor wie?
Eigenaren van collectieve drinkwaterinstallaties zijn verantwoordelijk voor de waterkwaliteit die beschikbaar wordt gesteld aan derden. Deze verantwoordelijkheid kan niet zomaar worden overgedragen aan huurders of gebruikers. Een proactieve houding van gebouweigenaren is dus essentieel.

Bij een eigen waterwinning is de eigenaar verantwoordelijk voor de gehele installatie. Het is verplicht om een beheersplan Legionella correct uit te voeren en vast te leggen. Dit bestaat o.a. uit het meten van temperatuur op verscheidende plekken, het spoelen van de waterleidingen en het bijwerken van het logboek uit het beheersplan. Om dit goed te doen, kost dit een behoorlijk aantal uren per week of maand. Via Certus kan dit volledig voor u laten uitvoeren.

Desinfectie drinkwatersysteem
Het desinfecteren van het drinkwatersysteem moet gebeuren als uit de monstername blijkt dat er een afwijking is van de vereiste micro-bacteriologische veiligheid. Via Certus kan dit voor u uit laten voeren.

Risico analyse en beheersplan
Een risicoanalyse is een gedegen inspectie van de drinkwaterinstallatie. De installatie wordt visueel beoordeeld en getoetst aan de normen zoals NEN1006, ISSO 55.1 en 55.2 en de Waterwerkbladen. Er wordt een begrijpelijke en complete rapportage opgesteld. Er zit een bijlage bij voor de installateur waarin duidelijk omschreven en onderbouwd met foto’s de eventuele technische aanpassingen worden omschreven. Het beheersplan wordt geheel door ons opgesteld en is per direct uit te voeren door een beheerder. Om dit goed te doen, kost dit een behoorlijk aantal uren per week of maand. Via Certus kan dit eventueel volledig voor u uitvoeren.

Via Certus werkt alleen met BRL6010 is gecertificeerde partners. Er zijn verschillende manieren waarop wij u kunnen helpen en adviseren, afhankelijk van uw situatie. Hoe we dat doen, neem hiervoor contact met ons op.
Hengelo, Enschede, Almelo, Twente, Oldenzaal

Aalten Almelo Apeldoorn Arnhem Barneveld Berg en Dal Berkelland Beuningen Borne Bronckhorst Brummen Buren Culemborg Dalfsen Deventer Dinkelland Doesburg Doetinchem Druten Duiven Ede Elburg Enschede Epe Ermelo Geldermalsen Haaksbergen Hardenberg Harderwijk Hattem Heerde Hellendoorn Hengelo Heumen Hof van Twente Kampen Lingewaal Lingewaard Lochem Losser Maasdriel Montferland Neder-Betuwe Neerijnen Nijkerk Nijmegen Nunspeet Oldebroek Oldenzaal Olst-Wijhe Ommen Oost Gelre Oude IJsselstreek Overbetuwe Putten Raalte Renkum Rheden Rijssen-Holten Rozendaal Scherpenzeel Staphorst Steenwijkerland Tiel Tubbergen Twenterand Voorst Wageningen West Maas en Waal Westervoort Wierden Wijchen Winterswijk Zaltbommel Zevenaar Zutphen Zwartewaterland Zwolle