Hoe zeker bent u van uw zaak?

Alles goed geregeld? Wij regelen het efficiënt en voordelig!

Bent u Vastgoed eigenaar en/ of als gebruiker verantwoordelijk? U bent dan verantwoordelijk voor de veiligheid van mens en gebouw. Verhoging van de kwaliteit, gezondheid, veiligheid en het milieu, door een continu proces op een verantwoorde manier realiseert u:

 • Minder schade (aansprakelijkheid)
 • Minder verzuim door ongevallen
 • Minder faalkosten
 • Betere communicatie
 • Lagere beheerskosten
 • Meer bedrijfszekerheid en continuïteit

U denkt dat u het beheer, het onderhoud en de veiligheid van uw vastgoed, installaties, materialen en middelen goed geregeld heeft. Maar is dat eigenlijk wel zo?

Certus neemt graag de proef op de som, mocht blijken dat het inderdaad allemaal goed geregeld is, dan vindt u het vast wel interessant om te zien dat het ook nog efficiënte en voordeliger kan.

 • Certus geeft u inzicht d.m.v. een Risico-inventarisatie.
 • Certus verzorgd een vastgoed dossier met alle benodigde gegevens en documenten.
 • Certus biedt u één aanspreekpunt en één telefoonnummer.
 • Certus staat voor u en uw medewerkers klaar voor alle door u aangegeven zaken en vragen.

Probeer ons geheel vrijblijvend uit!

Wij doen wat we beloven.

Via Certus heeft daarvoor het zekerheidspakket ontwikkeld aangevuld met een vastgoed dossier.

Hieronder vindt u een klein aantal zaken welke u geregeld dient te hebben, wij nemen alle zaken graag met u door.

Brandveiligheid

Veel branden worden veroorzaakt door menselijk handelen. Hieronder staan een aantal zaken welke u minimaal geregeld dient te hebben, en waar de vastgoed eigenaar en gebruiker heldere afspraken over moet maken wie waar verantwoordelijk voor is.

Brandpreventie is een samenhang van maatregelen en daar hoort goed beheer en onderhoud, maar ook bewustzijn van ieder persoon in een gebouw bij. Het komt vaak voor dat men alleen kijkt naar maatregelen om schade te beperken en het realiseren van veilig vluchten.

Kunt u aantonen dat u voldoet aan de verplichte controles

 • Noodverlichting,
 • Blusmiddelen,
 • Brandwerende doorvoeren,
 • Brandmeldinstallatie,
 • Ontruimingsinstallatie,
 • Enz.

Heeft u (een)

 • Preventiemedewerker,
 • Beheerder brandmeldinstallatie,
 • Logboeken bijgehouden,
 • Calamiteitenplan,
 • Ontruimingsplan,
 • Gecertificeerde leverancier,
 • Tekeningen
 • Enz.

NEN3140

Naast het elektrisch veilig kunnen werken, worden veel branden veroorzaakt door elektrisch falen. Zo is het van belang om de taken maar ook verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast te leggen.

Kunt u aantonen dat u voldoet aan keuringen/ of controle

 • Elektrische installatie,
 • Arbeidsmiddelen,
 • Veiligheidsmiddelen.
 • Aardlekschakelaars,
 • Enz.

Heeft u (een)

 • Veiligheidshandboek,
 • Logboek bijgehouden,
 • Gecertificeerde leverancier,
 • Tekeningen,
 • Enz.

Legionellapreventie

De legionellabacterie vormt een probleem als deze zich heeft kunnen vermenigvuldigen. Verdere groei van de Legionellabacterie kan plaatsvinden als het water te lang blijft stilstaan in dode hoeken. Els er op deze plaatsen een hoge temperatuur wordt bereikt, > 25°C.

Kunt u aantonen dat u voldoet aan de verplichte maatregelen

 • Tot het voorkomen van stilstaand water, bijvoorbeeld niet gebruikte tappunten wekelijks spoelen,
 • Om hotspots te signaleren en te voorkomen, door maandelijks te temperaturen,
 • Van een jaarlijks controle d.m.v. een watermonster,
 • Enz.

Heeft u (een)

 • Deugdelijke drinkwaterinstallatie,
 • Legionella beheersplan,
 • Gecertificeerde leverancier,
 • Tekeningen,
 • Enz.

Kunt u niet overal ja op zeggen, weet u het niet zeker, regel het dan gemakkelijk Via Certus.

Uw risico’s als het gaat om aansprakelijkheid, faalkosten, imagoschade beter geregeld.

Het resultaat is een helder overzicht, hoe en welke zaken geregeld zijn.

Hoe we dat doen, neem hiervoor contact met ons op.