Het aantal arbeidsongevallen stijgt nog ieder jaar!

 In Nieuws

11 t/m 15 juni week van de Ri&E Via Certus heeft u het zo geregeld.

Het aantal mensen dat jaarlijks overlijdt aan beroepsziekten loopt in de duizenden. Werkgevers én werknemers: zet arbeidsveiligheid bovenaan de agenda, anders ligt in 2025 het aantal beroepsziekten maar liefst 15% hoger dan nu. Op naar een goede bedrijfscultuur waarin gezond en veilig werken volstrekt normaal is. Bekijk hier het volledige rapport van de Inspectie SZW.

Bent ú voorbereid om ongevallen te voorkomen heeft u een RI&E ? Wel of niet verplicht !

De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Met behulp van onderstaand stroomschema kunt u bepalen of ook ú volgens de Arbowet verplicht bent een RI&E uit te voeren.

Download hier het info blad RIenE wel of niet verplicht

BRON: inspectieswz.nl en rie.nl

Contact

Neem contact met ons op