NEN3140 inspectie

 In Blog

Elektrisch veilig werken, toon het maar aan!

Door jarenlange ervaring in elektrische veiligheid en veel vraag uit de markt is er een aparte dienst ontstaan, NEN3140 implementatie en beheer.

Binnen uw organisatie moeten u en uw collega’s de veiligheid waarborgen van werknemers die werken met elektrische installaties. Wet- en regelgeving verwijst naar de norm NEN 3140. Hoe vertaalt u deze norm naar uw eigen bedrijfssituatie? Wat moeten medewerkers kunnen en welke eisen worden gesteld aan installaties en de organisatie?

Resultaat implementatie Veiligheidshandboek NEN 3140

Na het implementeren van het veiligheidshandboek NEN 3140 weten u en uw collega’s precies hoe te zorgen voor een veilige elektrische bedrijfsvoering binnen uw organisatie. U leert om uw organisatie in te richten op basis van eisen die gesteld worden aan onder andere installaties en medewerkers. Certus weet over welke vakbekwaamheden de medewerkers moeten beschikken. En wat de uitgangspunten zijn van inspecties van elektrische installaties en apparatuur.

Normen en richtlijnen

De ervaringen in de Nederlandse praktijk hebben geleid tot een norm die beter leesbaar is en duidelijker is over de keuzes die moeten worden gemaakt. Eén van de andere doelen van de vernieuwing is het scheppen van meer helderheid tussen opdrachtgever en uitvoerder van periodieke NEN 3140-inspecties aan installaties en de daarop aangesloten machines, gereedschappen en andere arbeidsmiddelen. In de praktijkgids ‘Laagspanningsinstallaties – werken met NEN 3140’ wordt de NEN 3140 uitgebreid toegelicht.

Het NEN3140 Veiligheidshandboek geeft u de zekerheid van een zo veilig mogelijke organisatie waarbij kans op het niet elektrisch veilig werken geminimaliseerd wordt.

NEN3140 Veiligheidshandboek

NEN3140 Veiligheidshandboek

Het resultaat, een helder overzicht, hoe en welke zaken geregeld zijn.

NEN3140 nieuwsbrief

NEN3140 poster

 

 

 

 

Een aantal zaken welke Via Certus voor u kan verzorgen:

Hoe we dat doen, neem hiervoor contact met ons op.