QHSE

 In Blog

QHSE

Betekent “Quality, Health, Safety and Environment”, een Engelse term die in het Nederlands staat voor kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu. Op deze site is kwaliteit en milieu ook wel duurzaamheid genoemd.

KAM

Staat voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu. Ook de term QA/QC wordt gebruikt en betekent Quality Assurance / Quality Control.

VGWM

De termen Health, Safety en Environment worden ook vaak weergegeven met de Nederlandse termen VGWM: Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu. Uiteraard zijn deze onderwerpen voor alle organisaties belangrijk. Maar in bepaalde organisaties zijn gezondheid, veiligheid en milieu dermate belangrijk dat er specifieke expertise hiervoor aanwezig is. Bijvoorbeeld in productie-omgevingen waar uitgebreide maatregelen bestaan om de veiligheid van de medewerkers te waarborgen. Vaak worden deze activiteiten ondersteund door een QHSE afdeling of een HSE afdeling in samenwerking met de afdeling die de kwaliteitstaken uitvoert.

OSHA

Naast de termen HSE/QHSE en VGWM komt vaak ook de term OSHA voor. Dit staat voor Occupational Safety and Health Administration. Deze is gestart in de USA in 1970 om veiligheid en gezondheid beter te reguleren. In 1996 is een Europese OSHA opgezet, European Agency for Safety and Health at work. Deze heeft tot doel om informatie over Occupational Safety and Health te verzamelen en beschikbaar te maken.

QHSE onderwerpen

Een essentieel onderdeel in QHSE is het incident management. Het HSE beleid is er uiteraard op gericht om incidenten te voorkomen. Indien deze toch plaats vinden wil men het incident zo effectief mogelijk af handelen. Er moeten maatregelen genomen worden om herhaling in de toekomst te voorkomen en men zal bekijken wat men kan leren van de situatie. Door incidenten zo structureel op te pakken kan het aantal incidenten aanzienlijk verminderd worden.

Het is voor de HSEQ manager van belang dat hij mogelijkheden heeft om incidenten en bijna-incidenten te analyseren. Om incidenten te voorkomen kan er preventief beleid uitgezet worden. Tevens wil men de genomen maatregelen en procedures kunnen toetsen. Hier komt kwaliteitsmanagement om de hoek kijken.

 

Voor meer informatie over onze dienstverlening, staan wij u graag persoonlijk te woord. U kunt hiervoor contact met ons opnemen voor een vrijblijvende afspraak.