spelers op de woningmarkt

 In Nieuws

Het thema ‘wonen’ staat volop in de belangstelling. Dat is wel eens anders geweest! Inmiddels zijn de nieuwe raadsleden geïnstalleerd en gaan de nieuwe wethouders Wonen aan het werk. Elf jaar geleden was Jop Fackeldey zo’n nieuwe wethouder, met onder meer Wonen in de portefeuille. Toen hij kwam, was het hoogconjunctuur, maar al gauw volgde de crisis, en inmiddels is de economische cirkel weer rond. En zijn met de parlementaire enquête woningcorporaties en de vernieuwde Woningwet het speelveld en de spelregels drastisch veranderd.

Als wethouder heeft hij drie raadsperioden meegemaakt, met telkens weer nieuwe raadsfracties en raadsleden die Wonen ‘deden’. In zijn eigen Lelystad, en als voorzitter van de Fysieke Pijler van het G40-Stedennetwerk. Soms merkte hij een grote onbekendheid met dit onderwerp. De meeste raadsleden hebben immers een ander beroep, en doen wonen er dan maar bij. Natuurlijk, iedereen woont, dus iedereen heeft er verstand van. Het lijkt soms wel het Nederlands elftal, met miljoenen voetbalcoaches thuis op de bank.
Een bondig overzicht van alle partijen die betrokken zijn bij het lokale woonbeleid kan voor al die nieuwe raadsleden een handig hulpmiddel zijn. Want lang niet iedereen, zeker nieuwkomers in het veld niet, weet wie er investeert, wat het verschil is tussen een ontwikkelaar en een belegger, of een makelaar en een leegstandbeheerder, waaraan een woningcorporatie zich te houden heeft en waarom je een pensioenfonds niet zomaar kunt bellen om te vragen of ze in jouw gemeente willen investeren. Om maar een willekeurig aantal spelers in het woondomein te noemen.

Naast de ‘klassieke’ woonopgave – zorgen voor voldoende betaalbare woningen van een goede kwaliteit – zijn er ook allerlei nieuwe opgaven waarvoor een gemeente zich geplaatst ziet, zoals de klimaatdoelen, de nieuwe woningschaarste, de toenemende zorgbehoefte en de acute woningvraag van spoedzoekers. Dat betekent dat ook allerlei nieuwe spelers het woondomein betreden. Wie zijn dat, en wat kunnen zij betekenen?

Dit boekje geeft een beknopt overzicht van al deze partijen. Na elf jaar kent hij ze onderhand wel, maar voor nieuwe wethouders en nieuwe raadsleden biedt het een handig overzicht. En natuurlijk voor al die andere spelers op het Woonveld!

spelers-op-de-woningmarkt Doe er uw voordeel mee!

Jop Fackeldey
Tot 20 april 2018 wethouder Wonen, Lelystad, voorzitter fysieke pijler G40 en vice-voorzitter commissie Ruimte en Wonen VNG, daarna gedeputeerde provincie Flevoland.