VSGO Vastgoedsociëteit Gelderland Overijssel

 In Nieuws

Welkom Jeffrey Middelbos bij Vastgoedsociëteit Gelderland Overijssel.

Het netwerk voor en door vastgoedprofessionals in Gelderland en Overijssel

De Vastgoedsocieteit Gelderland Overijssel bestaat uit enthousiaste leden die uit verschillende vakgebieden met elkaar willen bouwen aan een relatienetwerk binnen de vastgoedwereld.

Samen bouwen aan een relatienetwerk binnen de vastgoedwereld. VSGO, sinds 1997

Door zich met elkaar te verenigen in een sociëteit ontstaat een goede band die het mogelijk maakt op vertrouwde wijze met elkaar zaken te doen.Deze instelling komt ook tot uitdrukking in het logo van de sociëteit waarin de Latijnse woorden ‘Do ut des’ leesbaar zijn, letterlijk betekent dit ‘Ik geef (jou) opdat jij (mij) geeft’. Dit is natuurlijk een essentiële voorwaarde voor een duurzame zakelijke relatie.

De VSGO bestaat sinds 1997 en is sindsdien gegroeid naar circa 50 leden. Het bestuur van de sociëteit bestaat uit benoemde leden welke zich vrijwillig beschikbaar hebben gesteld. Het bestuur neemt het initiatief in het organiseren van (vakinhoudelijke) bijeenkomsten ter bevordering van onderlinge contacten tussen de leden, deze bijeenkomsten worden bekostigd door de jaarlijkse contributie. Het bestuur ziet erop toe dat de diversiteit op vakgebied wordt bewaakt door per discipline een maximum aantal leden toe te laten.

Lid worden?

Indien de Vastgoed Societeit Gelderland Overijssel je aanspreekt en je kunt door jouw vakinhoudelijke kennis, specialisme of contacten een waardevolle inbreng hebben meld je aan of neem contact op. Naast een open en enthousiaste houding vragen wij je energie te steken in het bezoeken van de bijeenkomsten.

BRON: VSGO