Vrijdag de 13e en veiligheid op het werk

 In Nieuws

Krijgen uw medewerkers op het werk wel eens een ongeluk?

Dan brengt dat niet alleen verzuimkosten met zich mee, maar u kunt ook nog eens aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade. U bent immers verantwoordelijk voor de veiligheid van uw werknemers. In Nederland zijn de regels daarvoor vastgelegd in de Arbowet. Weet u of uw werknemers op een veilige manier en in een veilige omgeving werken? Een RI&E geeft u inzicht in de risico’s waar u aansprakelijk voor kunt worden gesteld.

Wettelijke zorgplicht, een ongeluk in een klein hoekje!

Een RI&E bestaat uit twee onderdelen:

1) Een lijst van alle risico’s in uw bedrijf: zowel op veiligheids- als gezondheidsgebied.

2) Een plan van aanpak om die risico’s te verminderen.

Wat moet u allemaal geregeld hebben en kennis van hebben genomen. Heeft u een:

 • Preventiemedewerker?
 • Arbocatalogus?
 • Geldige RI&E?
 • Instructie voor personeel & overzicht op de naleving daarvan?
 • Overzicht van verantwoordelijkheden van werknemers?
 • Goede communicatie binnen uw organisatie?
 • Veilige en gezonde werkplek voor u personeel en derden?

Weet u:

 • Of u RI&E plichtig bent?
 • Dat Inspectie SZW controleert!
 • Wat te doen bij een calamiteit?
 • Of er bewustwording is binnen uw organisatie?
 • Wat de persoonlijke omstandigheden zijn van uw medewerkers?

 

Het resultaat is een helder overzicht, hoe en welke zaken geregeld moeten zijn. Hoe we dat doen, neem hiervoor contact met ons op.